Trang chủ(Yết-Sư)Tình Yêu Chông Gai

Đọc Truyện (Yết-Sư)Tình Yêu Chông Gai - TruyenFic.Com

Đọc Truyện (Yết-Sư)Tình Yêu Chông Gai

Tác giả: wenryPham

Cập nhật: 21-07-2016

Đọc Truyện

GTNV Sư Tử Cô 20 tuổi.Rất lạc quan,yêu đời,nhoi như con dòi,rất xinh đẹp,rất giỏi võ.Nhưng lúc đó là khi cô vui,còn khi buồn thì cô mang một bộ mặt lạnh lùng,vô cảm. Thiên Yết Có chút lạnh lùng,nhưng quan tâm người khác,học giỏi,võ tuyệt vời

Danh sách Chap - (Yết-Sư)Tình Yêu Chông Gai