Trang chủTruyện của tác giả -lamvu

Truyện của tác giả -lamvu - Trang 1

269 27 -lamvuWriting

Tên truyện: Sừng sơn dương dưới đuôi hồ ly - 山羊角下狐狸尾 Tác giả: Giá Oản Chúc (Chén Cháo Này) - 这碗粥 Thể

174243 8329 -lamvuWriting

Tên truyện: Chưởng thượng kiều - 掌上娇 Tạm dịch: Người Đẹp Trên Lòng Bàn Tay Tác giả: Bồng Lai Khách - 蓬莱客 Độ

575872 16573 -lamvuFull

Tên gốc: Tha tiếu thời phong hoa chính mậu - 他笑时风华正茂 Tạm dịch: Nguyện anh cười khi đang độ tài

5070 270 -lamvuWriting

Tên truyện: Hải đường hoa hạ - 海棠花下 Tạm dịch: Dưới hoa hải đường Tác giả: Thư Viễn - 舒远 Thể loại:

284728 18742 -lamvuFull

Tên truyện: Đạo diễn, nhĩ khiếm ngã nhất cá tối giai CP tưởng - 导演,你欠我一个最佳CP奖 Tạm dịch: Đạo diễn! Cậu nợ

316718 27418 -lamvuFull

Tên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể