Trang chủTruyện của tác giả AdaWong126

Truyện của tác giả AdaWong126 - Trang 1

1113 108 AdaWong126Writing

Tên tiếng Hán: Trọng sinh hậu bị tử đối đầu mãi hồi gia. Tác giả: Vũ Xà Chuyển Ngữ: Ada Wong Thể

263883 22944 AdaWong126Writing

Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu,

491 29 AdaWong126Writing

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ,

56876 4452 AdaWong126Full

Phần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang,

30844 1573 AdaWong126Writing

Tình trạng: Hoàn. Tác giả: Thâu Thâu Tả Văn. Chuyển ngữ: Ada Wong Cp: Tiêu Định x Trần Tắc Minh. Thể loại: Đam mỹ,

2482 65 AdaWong126Full

Tình trạng: Hoàn. Tác giả: Thâu Thâu Tả Văn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Ân oán giang hồ, cường cường, ngược luyến,

148159 10832 AdaWong126Writing

Phần tiếp theo: 200 -400. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên