Trang chủTruyện của tác giả Aikochirido

Truyện của tác giả Aikochirido - Trang 1

3082 344 AikochiridoWriting

Tình yêu các anh rồng

9362 659 AikochiridoWriting

COI XONG ANIME VÀ ĐỌC XONG TRUYỆN PRINCE OF TENNIS NÊN XUYÊN Aiko: :)))) đây là lần đầu tiên tui viết

63 20 AikochiridoWriting

Nhất thụ đa công, còn nhiêu công thì chưa biết

1047 99 AikochiridoWriting

Chơi game xong vô tình hút vào game

215 43 AikochiridoWriting

Sẽ thế nào nếu một sát thủ xuyên không vào ba bộ truyện toàn trai đẹp đây AI KHÔNG THÍCH TRUYỆN

256 47 AikochiridoWriting

TRUYỆN LÀ TÔI TỰ NGHĨ, VÀ TRUYỆN NÀY TÔI CÓ ĐĂNG TRÊN MANGATOON, NHƯNG VÌ NÓ DỞ QUÁ NÊN TA

1860 375 AikochiridoWriting

Một game nói về người chơi thăng cấp địa vị như từ nô tỳ lên thành huyện chúa, quận

20 7 AikochiridoWriting

Nhất thụ đa công chưa biết mấy công thôi , và con bạn ta cho ta thầu bộ phượng

8040 723 AikochiridoWriting

Yêu cầu từ một bạn