Từ ngày 12/11/2019 TeenFic.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang TruyenFic.Com.

Các bạn sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm truyện mình mong muốn nhé.

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ. ^.^

Trang chủTruyện của tác giả Caocondom

Truyện của tác giả Caocondom - Trang 1

810 36 CaocondomWriting

Author: Lâu chủ đại nhân Nguyên tác hướng, sau Miếu Quang Âm một năm Hôn sau phu phu sinh hoạt Có ngọt,

2541 312 CaocondomWriting

Author: ngỗng xinh đẹp Mất mà tìm được Kỷ x Một lòng cầu chết Tiện Sau khi vây quét Loạn Táng Cương,

28 3 CaocondomWriting

CP chính: Hi Dao, CP phụ: Vong Tiện Nguyên tác hướng, Quang Âm miếu 10 năm sau Mười năm bế quang Hi

435 18 CaocondomWriting

Author: Ngỗng xinh đẹp Sau vây quét Ngụy Vô Tiện không chết. Lam Vong Cơ mang hắn về giấu đi. Tư thiết: Nửa

500 43 CaocondomWriting

Author: Nguyên tác hướng, ngọt văn Hôn sau Vong Tiện xuyên về thời kì 15 tuổi nghe học Mang ký ức

2406 122 CaocondomWriting

Tập hợp từ pinterest , lưu trữ là chính. Thịt nhiều, ảnh là chủ yếu, đồng nhân chủ thịt Nếu vì phạm

2233 219 CaocondomWriting

Tập hợp đoản Vong Tiện

517 20 CaocondomWriting

Nguyên tác hướng Chịu phạt kỳ Kỷ x Hôn sau Tiện? Tĩnh Thất linh dị câu chuyện "Lam Vong Cơ có một

0 0 CaocondomWriting

Tổng hợp các fic Vong Tiện