Trang chủTruyện của tác giả Gin_0808

Truyện của tác giả Gin_0808 - Trang 1

529 26 Gin_0808Writing

Fim nó không có một đoạn nào của hai người hết! Tui hờn tui viết tui tự luyến

3250 190 Gin_0808Writing

Nội dung câu truyện của tác giả chỉ là giả tưởng và không có thật, chủ yếu là mượn lịch

74 13 Gin_0808Writing

Thể loại: Hư cấu, ngược Tác giả: Gin Tham gia ý kiến: Tuộc, Thảo, Nguyên. Nội dung: Kể về cuộc đời của

1366 89 Gin_0808Writing

"Tất cả quãng đời còn lại... Ta sẽ bù đắp cho nàng" "Nhưng quãng đời còn lại... Là đến bao giờ?..."