Trang chủTruyện của tác giả HnHn09673

Truyện của tác giả HnHn09673 - Trang 1

234768 19610 HnHn09673Writing

Gu chuyện của mình khá lạ nên mình đành tự viết. Mình lấy các dữ liệu ngoài đời thật ,