Trang chủTruyện của tác giả HyeJinP

Truyện của tác giả HyeJinP - Trang 1

8283 499 HyeJinPFull

Tác giả | chapter030423 @twitter twitter•com/chapter030423 Người dịch | HyeJinP Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả. Pairing |

16686 1813 HyeJinPFull

Tác giả | HyeJin Nhân vật | Mark, HaeChan, RenJun, JeNo, JaeMin; Nhân vật phụ | DoYoung, JaeHyun. Pairing |

1226 130 HyeJinPFull

Tác giả | angelcakkes @ao3 archiveofourown•org/works/13180749 Người dịch | HyeJinP Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Nhân vật | Mark,

5489 478 HyeJinPFull

Tác giả | cherrysauce @ao3 archiveofourown•org/works/12827034 Người dịch | HyeJinP Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Nhân vật | JiSung,

66238 5127 HyeJinPFull

Tác giả | huangclubs @twitter twitter•com/huangclubs/status/971782176575377409 Người dịch và edit | HyeJinP Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Nhân vật

11324 1705 HyeJinPFull

Tác giả | NEOCITlES @twitter twitter•com/NEOCITlES/status/1167467552668356609 Người dịch | HyeJinP Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Nhân vật | JeNo,

680 66 HyeJinPFull

Tác giả | angelcakkes @ao3 archiveofourown•org/works/14324211 Người dịch | HyeJinP Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Nhân vật | JeNo,

1828 246 HyeJinPWriting

Tác giả | HyeJin Pairing | NCT MarkChan (Mark x HaeChan) Tình trạng | Đã hoàn thành Thể loại | Seri oneshots. Slice

78290 6944 HyeJinPFull

Tác giả | NCTEXTS127 @twitter twitter•com/NCTEXTS127 Người dịch | HyeJinP Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Nhân vật | NCT2017 Thể

6799 807 HyeJinPWriting

Phần 1 - 3 Tác giả | HyeJin Phần 4 - 11 Tác giả | dongmark_cpp @twitter twitter•com/dongmark_cpp Người dịch & edit | HyeJin Bản