Trang chủTruyện của tác giả JuRyn02

Truyện của tác giả JuRyn02 - Trang 1

52 7 JuRyn02Writing

Câu chuyện tình yêu của JuRyn (Du Gia), ngày mà cơn bão mang tên Thần Phù tiến vào cuộc đời

21 2 JuRyn02Writing

Câu chuyện tình yêu ngang trái ở công sở . Tên cấp trên luôn bắt nạt cấp dưới nhưng nào