Trang chủTruyện của tác giả LKHunter

Truyện của tác giả LKHunter - Trang 1

58799 925 LKHunterWriting

Hắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ,