Trang chủTruyện của tác giả PNPNezan

Truyện của tác giả PNPNezan - Trang 1

68 18 PNPNezanWriting

Truyện được viết theo plot của bạn Não Cá Vàng trên Facebook. Takemichi là nhân viên nữ làm trong một

630 97 PNPNezanWriting

Nội dung như cái tên. Truyện đăng tại Wattpad và Mangatoon. "Lưu ý: Bên Mangatoon đã đăng tới chap 138. Còn việc

7738 1780 PNPNezanWriting

Takemichi là nữ và là một người ham học hỏi. Truyện đang tại Wattpad và Mangatoon.