Trang chủTruyện của tác giả PhieuDu97

Truyện của tác giả PhieuDu97 - Trang 1

55 1 PhieuDu97Writing

Link gốc: https://hahahahahahaha79080.lofter.com/post/3207cf99_2b611b2bc Tác giả: Nhật lạc vu tây.

145 3 PhieuDu97Writing

Link gốc: https://xunyinzhebuyu62670.lofter.com/post/4b58aeb9_1cb6a4640 Tác giả: Tầm · ẩn ( khán trí đỉnh )

37 0 PhieuDu97Writing

Link gốc: re06766205.lofter.com/post/73ea9e11_2b5e6cc88 Tác giả: • tuế vân mộ • * khai hố chỉ do tự tiêu khiển, chỉ là tưởng viết

1423 58 PhieuDu97Writing

Tổng hợp các truyện ngắn từ 5 chương trở xuống

110 0 PhieuDu97Writing

Link gốc: https://qianyizhiwoniuqusanbu59382.lofter.com/post/73c341c1_2b58baa81 Tác giả: Xuyên lưu bất kỳ lý do nào Tóm tắt: 【 tam sinh tam thế thập lý đào

576 25 PhieuDu97Writing

Nguồn: https://eihei95555.lofter.com/post/73d76194_2b4bc40ce Tác giả: Sơn trúc đích lựu liên Hắc hóa! Fan Vong Tiện đừng vào!!!!!

819 47 PhieuDu97Writing

Link gốc: https://xuanyuege983.lofter.com/post/308ee73d_2b546411a Tác giả: Các Góc độ rất nhiều lạp, kế tiếp nhìn xem phía trên cha mẹ câu chuyện tình

415 41 PhieuDu97Writing

Nguồn: https://ziqi394858.lofter.com/post/74673e77_2b60e8c21 Tác giả: Tử kỳ Là một con tiểu nãi dao ở nhị ca tẩm bổ hạ khỏe mạnh trưởng thành

209 13 PhieuDu97Full

Link gốc: https://yi859896.lofter.com/post/1fa2f198_1cce4968f Tác giả: Diệc dao * a dập tương đương kim quang dao * ooc toàn về ta * chủ hi dao,

451 27 PhieuDu97Writing

Series các mẩu truyện về anh em nhà Holmes. Lấy bối cảnh phim SHERLOCK của BBC Edit: PhieuDu97 Beta: @kimochi175 Bìa: @kimochi175