Trang chủTruyện của tác giả Raffsimons

Truyện của tác giả Raffsimons - Trang 1

165 2 RaffsimonsFull

[Chaelisa] [LiChaeng] I merely did an asshole thing that was to change the character's name. Summary: Rosémary and Lalisa have been happily married

72363 3315 RaffsimonsFull

Đô thị hiện đại; Bách hợp; Chủ công (Công đảng), ending 1vs1; mafia đánh nhau súng đạn thế giới ngầm

15171 869 RaffsimonsWriting

Những mẩu truyện hư cấu được lấy cảm hứng từ rumor, fact, các thứ từ real life của LiChaeng :3 Lần

589 26 RaffsimonsFull

Genres: Cung đấu, Trùng sinh hồi sinh, Cổ đại, Drama, Josei, Mature, Psychological, Tragedy, Historical Romance, xôi thịt nhẹ nhàng

62012 2440 RaffsimonsWriting

Đô thị tình duyên, BHTT, siêu sắc, futanari, Ngược, NP (1x3) -- Cảnh báo: Chủ công rất rất không sạch, không

766 76 RaffsimonsWriting

Học tiếng anh cùng Lalisa Manoban các bạn nhooo' 🙆🏻‍♂️ Văn án: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Lalisa Manoban được

44 1 RaffsimonsFull

Bởi zì OTP là real chỉ có con thớt là phake. 🐨🐹🧡

74 9 RaffsimonsWriting

(trans & edited) based on the original named 'call me by your name' warning: thậm chí vào tay con au thì

16 1 RaffsimonsWriting

Có những chuyện khoa học chưa giải thích được; chúng ta bán tín bán nghi, và mất nhiều thời gian tìm