Trang chủTruyện của tác giả Shinky_DarkWolf

Truyện của tác giả Shinky_DarkWolf - Trang 1

8138 583 Shinky_DarkWolfWriting

Đây là fic mà toi làm kể về những việc xảy ra ở trang viên Oletus. Nếu như các bạn

5292 427 Shinky_DarkWolfWriting

Thiên Đường và Địa Ngục là hai nơi khác nhau, thần dân của hai nơi vĩnh viễn không thể gặp