Trang chủTruyện của tác giả TugneyV

Truyện của tác giả TugneyV - Trang 1

737649 46229 TugneyVFull

Thời gian hoàn: 15/07/2017 - 20/07/2017. Đây là các mẫu one short về Attack on Titan tớ lấy trên mạng ấy

350535 21049 TugneyVWriting

Một fic dou tìm thấy trên mạng dành riêng cho Levi và Eren, là nam x nam nên cân nhắc

1769 153 TugneyVWriting

Cái tiêu đề nói lên tất cả... Chỉ là một mớ hỗn độn về ảnh anime và mình cần lắm

9097 785 TugneyVWriting

Chỉ là những mẫu fic ngắn ngọt ngào tớ tự suy diễn thôi a. Joonie bottom! Tình trạng: Hoàn thành (thật

4736 211 TugneyVFull

ORV từ chương 348 đến chương cuối. Mình mới tập tành dịch truyện gần đây, đang dịch từ từ từng chap

1365 71 TugneyVWriting

Một nàng A.R.M.Y được đấng tối cao ban cho phép thuật xuyên về quá khứ cùng vui chơi, giúp đỡ