Trang chủTruyện của tác giả Betrayal1988

Truyện của tác giả Betrayal1988 - Trang 1

14185 2558 Betrayal1988Writing

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ

26092 5572 Betrayal1988Writing

Tác giả: Trương Đại Cát Tag: Cổ đại, 1v1, HE

3239 389 Betrayal1988Writing

Tác giả: Nhị Phi Nhân vật chính: Trịnh Lan x Quân Di (Phúc hắc thích bắt nạt người yêu

58641 6941 Betrayal1988Writing

Tác giả: Y Y Dĩ Dực (Y Nùng Dĩ Dực) Nhân vật chính: Kỳ Từ x Biên Trọng Hoa Tag: Cổ đại,

140928 23863 Betrayal1988Writing

Tên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc

216435 10384 Betrayal1988Full

Tên gốc: Tá Dục Tác giả: A Đồ Mỹ Nhân vật chính: Trương Văn Dã x Mạc Lâm Tag: Dân quốc - Cẩu

1352119 145737 Betrayal1988Full

Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều

958 210 Betrayal1988Writing

Hán Việt: Nhĩ khắc chế nhất điểm Tác giả: Tùng Tử Trà Nhân vật chính: Đoàn Chấp X Quý Thư

5255 930 Betrayal1988Writing

Tác giả: W Tòng Tinh/Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục Dịch Nhân vật chính: Nhai Thạch x Trần Ương (Tảng đá công

19780 2260 Betrayal1988Writing

Tên gốc: Tam Giá Hàm Ngư Tác giả: Bỉ Tạp Bỉ Nhân vật chính: Lâm Thanh Vũ X Lục Vãn Thừa (Mỹ