Trang chủTruyện của tác giả Chris_nguyen

Truyện của tác giả Chris_nguyen - Trang 1

2018332 85796 Chris_nguyenFull

Tác giả : Tế Dương Phi Vũ Thể loại : xuyên không, cải nam trang, oan gia, HE Tình trạng RAW :

162597 7434 Chris_nguyenWriting

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc :

1186107 53738 Chris_nguyenFull

Tên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu,

142842 5284 Chris_nguyenFull

Tác giả: Phượng Khi Vũ Văn án: Cuộc sống đấu trí đấu lực hàng ngày của Giám quốc trưởng công chúa

23654 1070 Chris_nguyenFull

Mỗi chương chính là một câu chuyện nhỏ của giám đốc nim mặt than Yi Kyung ssi cùng thỏ con