Trang chủTruyện của tác giả Esleyy_

Truyện của tác giả Esleyy_ - Trang 1

713218 34272 Esleyy_Full

Lâm Thị Lang Cố Tác giả: Huyền Tiên Editor: Esley (TrầnGia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương

92993 3638 Esleyy_Writing

Phần 2 của truyện sẽ được upload từ Chương 128 (Xin xem phần 1 nếu bạn chưa đọc tới chương 127)

2317 148 Esleyy_Writing

Lâm Hạnh bị xem như thứ rác rưởi ném cho Từ Khê Vãn, rốt cuộc nở rộ trong tay Từ