Trang chủTruyện của tác giả Nth_yushi

Truyện của tác giả Nth_yushi - Trang 1

101 11 Nth_yushiFull

Đồng nhân Toàn chức cao thủ

204 16 Nth_yushiFull

Đồng nhân Toàn chức cao thủ

71 3 Nth_yushiWriting

Đồng nhân Toàn chức cao thủ Văn án: Duyên, phận, số mệnh và tương lai. Đó là những thứ chắc thể

8424 578 Nth_yushiWriting

Đồng nhân Toàn chức cao thủ nói về thế hệ mới của Liên Minh Chuyên Nghiệp Vinh Quang. Tuy đã cố

47 9 Nth_yushiWriting

Đây là phiên ngoại về Lam Vũ của Hưng Hân Hướng Vinh, tác giả @auroradream1999, Fic này được viết dưới

1583 169 Nth_yushiWriting

Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện. Tác Giả: Khúc Cảnh Thiên Cp: Băng Cửu (Băng ca x

70 7 Nth_yushiWriting

Tên truyện: Ty Phương Tận Tác giả: Khúc Cảnh Thiên Đăng truyện kiêm cố vấn: Hắc Thiên Lung Artist kiêm cố vấn: Hàn

5396 262 Nth_yushiWriting

lòng tham, sự tàn nhẫn của con người đã vô tình tạo ra một con ác quỷ, không phải nói

260 24 Nth_yushiWriting

Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện. Tác Giả: Khúc Cảnh Thiên Cp: Băng Cửu

1114 41 Nth_yushiWriting

Trong part 1 au đã ngừng lại khi 6 kẻ đó xông vào, bọn chúng là ai và đang tính