Trang chủTruyện của tác giả Thunderstorm_team

Truyện của tác giả Thunderstorm_team - Trang 1

2415 190 Thunderstorm_teamWriting

Nụ Hôn Cướp Biển Tác giả: Daisy

45536 2642 Thunderstorm_teamWriting

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Thợ săn ♥ Alpha

3413 125 Thunderstorm_teamWriting

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Hậu Duệ Rồng

1405 249 Thunderstorm_teamFull

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Autumn Yêu Dấu

5434 60 Thunderstorm_teamWriting

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Tiếng Gọi Cthulhu

20869 257 Thunderstorm_teamFull

Tên gốc: The phantom of the Opera Tác giả gốc: Gaston Leroux

891 8 Thunderstorm_teamWriting

[Fanfic Final Fantasy VII] A New Threat Tác giả: M.J.Gallagher Hợp tác dịch bởi Thunderstorm Translation Team và Final Fantasy Fan Club