Trang chủTruyện của tác giả Tlamie-

Truyện của tác giả Tlamie- - Trang 1

177 34 Tlamie-Full

Thể loại: fanfiction, ngọt, HE, Couple: Từ Tân x Quýnh Mẫn. Tác giả: Thịnh Hạ.

267 57 Tlamie-Writing

Thể loại: shortfic, fanfiction, cha nuôi con nuôi, ngược. Couple: Từ Tân x Trương Quýnh Mẫn. Tác giả: Thịnh Hạ. Lưu ý: truyện

236 32 Tlamie-Full

Thể loại: oneshot, SE hoặc HE tùy cách bạn cảm nhận, ngược, fanfiction. Couple: Từ Tân x Quýnh Mẫn. Tác giả: Thịnh

1191 141 Tlamie-Writing

Thể loại: fanfiction, 1x1, he, ngọt, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành. Couple: Từ Tân x Trương Quýnh Mẫn

141 24 Tlamie-Full

Thể loại: Fanfiction, oneshot, ngược, đối với tác giả là HE, còn bạn thì không chắc. Couple: Từ Tân x

150 24 Tlamie-Writing

Thể loại: fanfiction. Couple: Từ Tân x Quýnh Mẫn. Tác giả: Thịnh Hạ. Lưu ý: không phải truyện dài cũng không phải oneshot,

37794 3905 Tlamie-Writing

Một fic nho nhỏ viết ra vì mình vẫn còn luỵ cái kết của Stay With Me, lưu ý fic

234 33 Tlamie-Full

Thể loại: oneshot, fanfiction, SE. Couple: Từ Tân x Quýnh Mẫn. Tác giả: Thịnh Hạ.