Trang chủTruyện của tác giả Xnhle99

Truyện của tác giả Xnhle99 - Trang 1

18480 443 Xnhle99Writing

Thơ cổ Trung Hoa. 1) Có phần dịch chữ hán việt và phần dịch thơ 2) Lấy từ nhiều nguồn khác

311 10 Xnhle99Writing

Tư liệu dùng để viết truyện xưa.