Trang chủTruyện của tác giả Yesyesjams

Truyện của tác giả Yesyesjams - Trang 1

34 0 YesyesjamsWriting

Tên gốc: 我喜欢你男朋友很久了 (Ta thích ngươi bạn trai thật lâu) Tác giả: Tương Tử Bối (酱子贝) Thể loại: Hiện đại, HE, chủ

55 3 YesyesjamsFull

Tên gốc: 菠萝啤与红酒塞的绝美爱情 (Ba la ti dữ hồng tửu tắc đích tuyệt mỹ ái tình) Tác giả: Kiệt Ni Quy Đích